Sociala Medier – perfekt för B2B?

Posted on juni 8, 2010

1


Generellt sett har konsumentvaruföretagen (B2C) kommit väsentligt längre än producentvaruföretagen (B2B). Det är kanske inte så konstigt, då de ofta är mera drivna i sin kommunikation. Jämför man den amerikanska och den svenska marknaden är det tydligt att B2B-företagen mer och mer lär sig att utnyttja sociala medier, men i en jämförelse ligger de svenska B2B-företagen långt efter. Faktum är att det är svårt att finna exempel på svenska B2B-företag som gett sig in i de sociala mediernas värld. Visst finns undantagen, som SEB och Scania.      

Ironsikt nog bygger B2B i större utsträckning än B2C på relationer. Å andra sidan är snarare frågan om sociala medier kan ersätta den mera personliga relationen eller inte. Troligtvis inte. Ett kundbesök kan knappast ställas in och hänvisas till företagets nya video på YouTube. Däremot kan sociala medier i stor utsträckning komplettera B2Bföretagets personliga relationer.

Förutsättningarna för ett engagemang inom sociala medier är egentligen bättre inom B2B än B2C. Det handlar snarast om att lyfta in valda delar av pågående kunddialoger i de nya arenorna.

B2B-företagen har en bättre definierat och mera begränsad målgrupp än B2C-företagen. Dessutom finns det redan i väsentligt större utsträckning existerande relationer. Ofta räcker det att titta till kund och prospekt-listan.  Jämfört med B2C-företagen som tvingas jobba efter demografiska urval, som kön och ålder, är det alldeles uppenbart att förutsättningarna för B2B-företagen är bättre.

Ett mindre antal kunder/prospekt att bearbeta ger också en mindre volym att hantera internt och att risken för oreparabla misstag minskar. Möjligheten till kontroll ökar likaså.  Å andra sidan ställer det större krav på företaget när det gäller att bidra.  Den där kritiska massan som själv när ett forum eller liknande tar förhållandevis lång tid att bygga upp.

Viktigt att komma ihåg, när det gäller B2B är att vissa av kunderna kan vara konkurrenter med varandra. Men det behöver inte vara ett hinder om man bara, som vanligt, tänker efter före.

Posted in: B2B, Sociala Medier