Bättre tryck i PR-arbetet med ett socialt media newsroom

Posted on juni 16, 2010

0


 De flesta företag har någon form av PR-arbete, ofta med varierande framgång. Den senaste trenden när det gäller PR, Social media newsroom, ger bättre förutsättningar att skapa ett intresse kring företagets PR-arbete. Definitionen av ett social media newsroom, till skillnad från ett ”vanligt” newsroom är inte direkt tydlig, det beror på vem man frågar, några återkommande kännetecken är dock:

•  Målgruppen är bredare än bara journalister; även bloggare och slutkonsumenter.

•  Det hanterar inte bara text, utan ofta varierad media, som bilder, video och dokument.

•  Besökarnas möjlighet att sprida innehållet i är central. Funktioner för att enkelt sprida till bloggar, sociala medier eller annan webbmedia

 •  Användargenererat innehåll, genom att besökare kan medverka med kommentarer, inlägg, video, bilder etc.

Eftersom det inte bara är journalisterna som idag styr vad som skrivs och vad som skapar opinion är det viktigt att även nå övriga opinionsbildare. Bloggare, medlemmar i sociala nätverk eller andra har idag stor påverkan vid köp etc. Pressreleaser och annat material kommer att utvecklas genom att det diskuteras ur olika infallsvinklar på de sociala media-arenorna, och blir därigenom mera relevant, och sannolikheten att det sprids vidare ökar. Givetvis blir det svårare för företaget att kontrollera exakt vilken form det tar. Risk finns alltid att företaget förlorar kontrollen över vad som sägs om varumärken och annat. Troligtvis skulle det ske ändå, och företagets möjlighet att påverka ökar snarare om man deltar i diskussionen, än om man istället helt skulle stå utanför.

Det finns färdiga lösningar att tillgå om man inte vill utveckla sitt eget socialt media newsroom. Ett sådant finns via mynewsdesk.se, eller Cision.se

Bra exempel på B2B-föertag som framgångsrikt etablerat ett Social media newsroom:

http://www.scanianewsroom.com/

http://newsroom.sebgroup.com/

http://www.cisionnewsroom.se/

Annonser
Posted in: B2B, PR, Sociala Medier