Sociala medier ROI

Posted on oktober 28, 2010

2


Hur ska man tänka egentligen?Affärsnyttan av att använda sig av sociala medier diskuteras ofta. Det är normalt sett svårt att räkna hem ett engagemang med hjälp av det klassiska ROI-synsättet, Return on Investment. Men egentligen är det ju knappast någon skillnad mot övriga marknadsföringsinsatser. Att exakt mäta vad en insats ger tillbaka i kronor och ören är nästintill omöjligt. Sambandet mellan orsak och verkan är knappast linjärt. Snarare handlar det om marknadsmixen. Precis som vanligt.

Så hur säljer man då in aktiviteter inom sociala medier till företagsledningen?

I debatten finner man en rad nya kreativa sätt att modifiera ROI-begreppet

ROI = Risk of Ignorance, dvs. vågar man ta risken att helt ställa sig vid sidan av de sociala arenorna? Alla branscher och företag kommer knappast att frälsas genom att engagera sig inom sociala medier. Men man bör ju tänka igenom vilken risk man tar genom att avstå. Hur påverkar det vårt varumärke? Hur påverkar det vår förmåga att attrahera nya medarbetare (Employer Branding) Hur påverkar det relationen till våra kunder och prospects.? Inte minst är det viktigt att komma ihåg att det blir svårare och svårare att vara sökbar på t ex Google, då sökföretagen värderar sociala länkar högre när de listar träffarna vid sökning.  Är ditt företag berett att ta den risken?

Egentligen gäller samma regler här som inom de flesta affärsbeslut. Man bör engagera sig i sociala medier för att tjäna pengar, spara pengar, eller nå strategisk fördel, som t.ex. stärka sitt varumärke.

Kan du spara pengar på kundservice genom att det blir färre telefonsamtal när du öppnar upp  kundservice på Twitter eller Facebook?

Kan du spara pengar på att bygga databas genom att nå nya kundämnen via Facebook. Kundämnen som du i nästa steg kan bearbeta för mera direkt försäljning?

Vad är det värt?

När man pratar om mätbara effekter av sociala medier verkar det som om alla glömt bort de gamla modellerna med kännedom-köp/acceptans-återköp eller kännedom-relation-ambassadör.

Vad är det värt om målgruppen har kännedom om ditt varumärke? Ingenting, eller hela basen för företagets verksamhet?

Vad är det värt om kunder o potentiella kunder har en relation till ditt företag eller varumärke? Ingenting, eller hela basen för företagets verksamhet?

Skulle förvåna mig om någon företagsledning skulle tycka att värdet av detta var noll…

Jobba med nyckeltal istället för ROI!

För att ha styrning på vad man gör och vad man uppnår är det nödvändigt att definiera vilka nyckeltal man ska styra efter. Exempel på nyckeltal: trafik till hemsidan, telefonsamtal till kundservice, omsättning per kund, antalet nya kunder eller kännedom om varumärket.

Annonser