Sociala Medier B2B – hur svårt kan det vara?

Posted on november 14, 2010

1


Sociala medier - hot eller möjlighet?Gång på gång stöter man på människor som menar att det där med sociala medier är väl ingenting för företag, och i synnerhet inte för företag inom b2b. Det främsta skälet verkar vara att det inte bidrar till affären, att det tar resurser i anspråk i onödan och att det är ”farligt” att öppna upp sig på den sociala arenan. Men sociala medier handlar ju om kunddialog och kundrelation. Jag har aldrig stött på något företag som driver tesen att kunddialog och kundrelation är farligt och kontraproduktivt. Ett transparent företag är väl inte heller någonting som man vill sträva bort från.

Det stora problemet är snarare att man tenderar att komplicera saker och ting. Det ska vara stora projekt och plattformar, men ofta glömmer man bort syftet och målet med aktiviteten. Bättre då att börja smått, lyft in lämpliga befintliga aktiviteter på den sociala arenan, ta reda på var kunderna och diskussionen om företagets ämnen finns (sociala medier handlar inte bara om Facebook, utan även branschforum o dyl), fiska där fisken finns, och så vidare. Glöm inte bort att ha ett syfte och ett mål med varje aktivitet. Motivera aktiviteterna genom ett relevant resonemang kring ROI, och lär under resans gång. För att citera Mao Tse Tung: Även den längsta resan börjar med ett litet steg.

Läs även mera om sociala medier B2B här.

Annonser